Blanket til indmeldelse.

HR Fyn Indmeldelsesblanket

Sendes udfyldt til: info@hr-fyn.dk eller afleveres på banen, når der er skydning.