Blanket til indmeldelse.

HR Fyn Indmeldelsesblanket

Sendes udfyldt til: c.skovgaard.andersen@gmail.com eller afleveres på banen, når der er skydning.