Næste skydedatoer

Første skydning i 2021 D. 6/3

Kære medlem..

 

 

Så er der endelig lidt lys forude for os i HR Fyn. Med genåbningen af de udendørs sportsaktiviteter, med op til 25 personer forsamlet, kan vi gå i gang med at skyde igen. Det vil sige, at den næste skydning vil være den 6. marts. Der vil stadig være nogle begrænsninger, og jeg forventer, at hver anden standplads vil være lukket således, at vi kan opretholde en passende afstand. Så ikke noget med at smugkramme i ly af krudtrøgen… Desuden må vi maks. være 25 personer ad gangen inde i skydehuset, så det håber jeg, at vi alle kan hjælpe med til at overholde.

 

Generalforsamlingen udskyder vi lidt endnu, da vi stadig ikke må forsamles mere end 5 personer indendørs.

 

Lige en sidste reminder om at få betalt kontingentet for 2021, hvis man ikke har nået det endnu.

Kontingentet er på 275 kr., og kan indbetales på:
Mobilepay: 56473

Bankkonto: 0828 1931326

 

Indbetaling mrk. ”Kontingent 2021”

 

Sidste chance for kontingentindbetalingen er 28. februar

 

 

Med venlig hilsen

 

Historisk Riffelskytteforening Fyn

Christian S. Andersen

Tlf. 50626421

Generalforsamling 2020

Kære medlem

 

Du indkaldes hermed til 2020 generalforsamlingen i Historisk Riffelskytteforening Fyn. Den finder sted i Vissenbjerg Skytteforenings lokaler i Skallebøllecentret den 28. marts 2019, kl. 10.30. Dagsorden til generalforsamlingen kan ses under Nyheder, her på hjemmesiden..

 

Foreningen er vært for et let traktement, hvorfor tilmelding ved deltagelse i generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til indkøbene.

 

Jeg skal samtidig gøre opmærksom på, at det er tid til at betale kontingent for 2020. Har man en våbenpåtegning i foreningen skal man i særdeleshed huske at betale sit kontingent, da man ved manglende kontingentindbetaling ikke længere er medlem af foreningen, og dermed heller ikke i lovlig besiddelse af sit våben. Kontingentet for 2020 skal, absolut senest, være indbetalt ved generalforsamlingens afholdelse, den 28. marts 2020.

 

Hvis du ikke allerede har betalt for i år, kan kontingentet, på 250 kr., kan betales via Mobilepay, bankoverførsel eller på skydebanen.

Mobilepay: 56473 (og ja, der skal kun være 5 cifre)

Bankkonto: 0828 1931326

 

Med venlig hilsen

 

Historisk Riffelskytteforening Fyn

Christian S. Andersen

Tlf. 50626421

Facebook